Styrelse

 • tb_bon.jpg

  Björn O. Nilsson Styrelseordförande

  Teknologie doktor. Född 1956. Bor i Sollentuna. Professor, VD och ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Docent vid Kungl. Tekniska Högskolan. Styrelseledamot sedan 1999. Styrelsens ordförande sedan 2011. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

  Övriga styrelseuppdrag: 

  Styrelseordförande i ÅForsk Forskningsstiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning och Stockholm Science City. Styrelseledamot i ÅF AB, European Institute of Innovation and Technology (EIT) och SwedNanoTech AB.

  Aktieinnehav: 54 047

 • va2017.jpg

  Vessela Alexieva Anställdas representant

  Civilingenjör i molekylär och funktionell biologi. Född 1959. Bor i Lund. Research Engineer. Styrelseledamot sedan 2013.

  Övriga styrelseuppdrag: 

  -

  Aktieinnehav: 20 850 (eget och närståendes innehav)

  Optioner: Personaloptioner: 5 250

 • tb_dch.jpg

  Dharminder Chahal

  Mastersexamen i rymdteknik och i företagsekonomi. Född 1976. Bor i Holland. VD för SkylineDx sedan 2013. Han är även för närvarande VD för Quorics, VD för Exponential BV och fondförvaltare för Swanbridge Capital. Omfattande erfarenhet av styrelseuppdrag inom life science, nuvarande och tidigare styrelseuppdrag i Agendia, BioInvent (2013-2016), deVGen, Innate Pharma och Octopuls. Styrelseledamot i BioInvent sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet.

  Övriga styrelseuppdrag: 

  Styrelseordförande i DCPrime. Styrelseledamot i Isobionics och VitalneXt.

  Aktieinnehav: 250 000

 • ejg2017.jpg

  Elin Jaensson Gyllenbäck Anställdas representant

  Ph.D. Född 1979. Bor i Lund. Senior Research Scientist. Styrelseledamot sedan 2017.

  Övriga styrelseuppdrag: 

  -

  Aktieinnehav: -

 • tb_lin.jpg

  Lars Ingelmark

  Med. Kand. Född 1949. Bor i Halmstad. Konsul för Luxemburg. Styrelseledamot sedan 2006. Ordförande i revisionsutskottet.

  Övriga styrelseuppdrag: 

  Styrelseordförande i Svensk Våtmarksfond. Styrelseledamot i Gyttorp AB.

  Aktieinnehav: 2 539

 • avej2016.jpg

  An van Es Johansson

  Läkare. Född 1960. Bor i Stockholm. Vice President och Head of Medical i Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi). Tidigare olika chefspositioner avseende klinisk utveckling, medical affairs, affärsutveckling och marknadsföring inom Sobi, Eli Lilly, Roche, Pharmacia & Upjohn och bioteknikföretag i USA, Holland, Schweiz och Sverige. Styrelseledamot i BioInvent sedan 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

  Övriga styrelseuppdrag: 

  -

  Aktieinnehav: -

 • vow2017.jpg

  Vincent Ossipow

  CFA, Ph.D. Född 1968. Bor i Commugny, Schweiz. Venture partner Omega Funds.Tidigare Partner Private Equity Sectoral Asset Management. Forskare vid University of Geneva. Forskningsanalytiker i Pictet Bank. Styrelseledamot i BioInvent sedan 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

  Övriga styrelseuppdrag: 

  Styrelseledamot i Andrew Alliance, Etherna Immunotherapies och Sophia Genetics.

  Aktieinnehav: -

 • nipr2017.jpg

  Niklas Prager

  Mastersexamen i företagsekonomi. Född 1970. Bor i Stockholm. Var koncernchef och VD för Medivir AB 2014-2017. Mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar i både Sverige och USA för bland annat Merck & Co. Inc., Pfizer AB, Qbtech AB och Envoirotainer AB. Styrelseledamot i BioInvent sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet.

  Övriga styrelseuppdrag: 

  Styrelseordförande i Qbtech AB. Styrelseledamot i Adero AB och CellaVision AB.

  Aktieinnehav: -