Affärsfokus

BioInvent skapar värde för aktieägarna genom att använda sin expertis inom antikroppar och cancerbiologi för att identifiera antikroppar med nya verkningsmekanismer och nya onkologiska målstrukturer. Med denna strategi tar BioInvent fram terapeutiska immunmodulerande antikroppar som kan utvecklas för en rad olika cancerindikationer. Bolaget planerar att föra dessa antikroppar till klinik med egna resurser och i samarbete med partners.

För att uppnå dessa målsättningar arbetar BioInvent nu med:

  • Att fortsätta den kliniska utvecklingen av vår ledande antikropp BI-1206 för hematologiska cancrar.
  • Att fortsätta arbetet i våra innovativa prekliniska immunonkologiska Treg-program för att identifiera antikroppar mot nya målstrukturer och med nya funktioner, samt antikroppar mot validerade målstrukturer som OX40 och 4-1BB.
  • Att i samarbete med Pfizer utveckla en preklinisk portfölj med first-in-class-antikroppar riktade mot tumörassocierade myeloida celler.
  • Att samarbeta med Oncurious i utvecklingen av TB-403, en potentiell behandling av hjärntumörer hos barn.
  • Att generera ytterligare intäkter genom avtal avseende kontraktstillverkning och företagets teknologi.