BioInvent och omvärlden

BioInvent är ett företag som tar sitt samhällsansvar. För oss är det viktigt att ta ansvar för företagets inverkan på samhälle, miljö och ekonomi.

Medarbetarna

- BioInvent strävar efter att kunna erbjuda alla anställda en stimulerande arbetsmiljö som får dem att växa.
Den som arbetar på BioInvent har förmånligare anställningsvillkor än vad lagen kräver. Vi erbjuder bland annat privat sjukförsäkring med ett bättre skydd än vad kollektivavtalet kräver. Vi investerar i förebyggande åtgärder och rehabiliteringsprogram som gör det lättare för långtidssjukskrivna att börja jobba igen. Vi ger också våra medarbetare ett årligt friskvårdsbidrag (t.ex. till gymkort).

Som företag lyckas vi bara om våra medarbetare hela tiden utvecklar sin kompetens och växer som människor. Därför erbjuder vi kontinuerlig fortbildning. Alla som arbetar hos oss deltar regelbundet i utvecklingssamtal, får feedback och verkar i en miljö där team gärna delar med sig av sin kunskap.

Vår verksamhet är global. Mångfalden är således stor hos vår personal, som kommer från flera länder. 65% av våra medarbetare är kvinnor.

Arbetsmiljön

- BioInvents arbetsmiljö ska vara trygg och säker och uppfylla högt ställda krav.
Vår hälso- och skyddskommitté, där management ingår, sammanträder årligen efter en intern översyn och revision av hur vi hanterar vår arbetsmiljö. Kommittén utvärderar planer och protokoll och fastställer mål för framtiden. Vid arbetsmiljöinspektioner har BioInvent alltid uppfyllt de hårda kraven.

Miljön

- BioInvent strävar efter att dess affärsverksamhet och forskning ska minimera miljöpåverkan.
BioInvent arbetar aktivt med miljöfrågor och följer miljöbalkens allmänna hänsynsregler i den löpande verksamheten. Vi strävar hela tiden efter att minska användningen av substanser som kan vara miljöfarliga. Vi vill påverka miljön så lite som möjligt.

Vår verksamhet är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Koncernen har ett tillstånd enligt miljöbalken avseende tillverkning av biologiska läkemedelssubstanser och rapporterar till Lunds kommun.

Samhället

- BioInvent samarbetar med lokal forskningsverksamhet och bidrar med resurser, tid och pengar.
Vi deltar i den lokala samhällsutvecklingen på flera sätt. Vår ledning och våra forskare undervisar vid Lunds universitet. Vi bjuder även in studenter att genomföra egna forskningsprojekt och skaffa sig erfarenhet av laboratoriearbete.