Ägarförteckning

Största aktieägare 30 juni 2017

 

Aktieägare                                                
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 26 491 272 8,7
Omega Fund IV, LP 25 754 622 8,5
Avanza Pension Försäkring 23 570 496 7,7
Pfizer 21 973 594 7,2
Nordnet Pensionsförsäkring 12 199 951 4,0
East Bay AB 9 400 000 3,1
SEB London 9 228 457 3,0
Peter Hoglin 7 630 007 2,5
Staffan Rasjö 6 216 111 2,0
Övriga aktieägare 162 230 703 53,2
Total 304 695 213
100,0