Kommersiell kontakt

Vi är intresserade av både vetenskapligt och kommersiellt samarbete.

Det finns ett antal sätt för forskare, akademiska institutioner eller kommersiella organisationer att samarbeta med BioInvent.

Om du är intresserad av

  • Teknikplatformar
  • F.I.R.S.T.™ discovery- och screeningverktyg
  • n-CoDeR® antikroppsbibliotek
  • Licensiering av antikroppar och avtal för gemensam utveckling
  • Terapeutiska antikroppar 
  • Immunonkologi

Vänligen kontakta oss på bd@bioinvent.com