Presentation av partners

BioInvent har flera pågående partnerskap med ledande bioteknik- och läkemedelsföretag i världen. Vi ser gärna att dessa partnerskapsprogram fördjupas och nya tillkommer.

BioInvent bedriver sin forskning och utveckling tillsammans med utvalda partners, både från läkemedelsindustrin och från den akademiska världen. På så vis knyter BioInvent till sig världens främsta vetenskapliga experter inom de områden som är avgörande för att företaget ska lyckas.

BioInvent har kunnat generera betydande intäkter genom att dela med sig av sin expertis inom antikroppsforskning och -tillverkning till världsledande företag. Bland BioInvents partner inom detta område märks bolag som Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe Pharma och Servier.

 • Bayer Pharma

  http://www.bayer.co.uk/

  Identifiering och utveckling av antikropps-baserade produkter med hjälp av n-CoDeR®-biblioteket samt en licens till n-CoDeR®-biblioteket. Det ursprungliga avtalet gav utrymme för utveckling av upp till 14 anti­kroppsbaserade terapeutiska produkter. Det ursprungliga avtalet från 2008 för utveckling av antikroppsbaserade terapeutiska produkter blev förlängt 2013.

 • Daiichi Sankyo Company

  http://www.daiichisankyo.com/

  Licens- och forskningsavtal för utveckling av terapeutiska antikroppar inriktade på ett flertal målpro­teiner, med hjälp av n-CoDeR®-biblioteket. Genom avtalet får BioInvent bland annat viss rätt att marknadsföra produkter i Skandinavien och Baltikum.

 • Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

  http://www.mt-pharma.co.jp/

  Identifiering och utveckling av antikroppsbaserade produkter med hjälp av n-CoDeR®-biblioteket. Avtalet ger utrymme för utveckling av upp till åtta antikroppsbaserade terapeutiska produkter.

 • Pfizer

  http://www.pfizer.com

  Forskningssamarbete inom cancerimmunterapi och licensavtal i syfte att utveckla antikroppar mot tumörassocierade myeloidceller. Pfizer kommer att ha rätt att utveckla och kommersialisera de antikroppar som genereras mot ett icke redovisat antal tumörassocierade myeloidcellstargets. BioInvent kommer att utnyttja sin expertis inom cancerbiologi i kombination med sitt unika translationella verktyg för läkemedelsutveckling (”F.I.R.S.T.™”) för att identifiera nya onkologiska targets och terapeutiska antikroppar.

 • Servier

  http://www.servier.com/

  Samarbete kring utveckling av en antikropp mot en målstruktur inom tumörcellens metabolism. Servier anlitar BioInvent för selektering av antikroppar ifrån bolagets antikroppsbibliotek n-CoDeR®. Servier, som tillhandahåller målstrukturen, kommer även att ha tillgång till BioInvents prekliniska kun­nande inom optimering av en antikroppskandidat för vidare klinisk utveckling. Under 2013 fördjupades samarbetet mellan parterna.