Hematologisk Cancer

På BioInvent inriktar vi oss på att utveckla och framställa antikroppsbaserade läkemedel för behandling av hematologisk cancer samt terapier som aktiverar kroppens normala blodceller för att behandla flera typer av cancer.

I blodet finns många typer av celler med olika funktioner och alla dessa kan förvandlas till cancerceller. Lymfocyter (B-lymfocyter och T-lymfocyter) och myeloida celler kan orsaka olika typer av blodcancer, däribland lymfom, leukemi och myelom.