Lymfom

Lymfom är ett samlingsnamn för ett flertal olika tumörsjukdomar som alla utgår ifrån lymfocyter. Det första symptomet på lymfom är ofta en svullen smärtfri lymfknuta, vilken inte så sällan förbises och misstolkas som tecken på infektion eller trötthet. Andra symptom är viktnedgång, feber och nattliga svettningar.

Det finns drygt sextio olika lymfomtyper. Prognos och behandling varierar beroende på vilken typ av lymfom det handlar om. Lymfom kan grovt delas in i Hodgkins lymfom, högmaligna och lågmaligna B-cellslymfom samt T-cellslymfom.

Precis som med många andra former av cancer är det främst äldre personer som drabbas av lymfom.