Myelom

Ungefär en av fem patienter med blodcancer har myelom, en svår cancerform som utgår ifrån B-celler. Sjukdomen drabbar främst äldre personer och behovet av förbättrade behandlingsmöjligheter är stort. Senare i sjukdomsförloppet uppstår ofta svårigheter som har att göra med kalciumnivåer, njursvikt, anemi och benskörhet.