Marknadsöversikt

Marknaden för antikroppar
BioInvent utvecklar antikroppsläkemedel inom cancerområdet, med fokus på blodcancer. Antikroppsläkemedel är ett av de snabbast växande segmenten inom den globala läkemedelsmarknaden. Under perioden 2004–2010 ökade försäljningen av antikroppsläkemedel inom cancerområdet från 10 till 40 miljarder USD, och år 2016 beräknas det totala värdet uppgå till strax över 65 miljarder USD. Antikroppar har en fördelaktig riskprofil och flera undersökningar har visat att en högre andel av projekten inom antikroppsområdet når marknaden jämfört med tradition-ella läkemedel.

Tre av världens mest sålda antikroppsläkemedel för behandling av cancer är Rituxan/Mabthera® (rituximab, Roche), Herceptin® (trastuzumab, Roche) och Avastin® (bevacizumab, Roche). Den sammanlagda försäljningen av dessa preparat uppgick 2015 till cirka 21 miljarder USD.

Inom de närmaste fem åren upphör patentskyddet för antikropps-läkemedlen Rituxan/Mabthera® och Herceptin®, samtidigt som nya förbättrade terapier förväntas nå marknaden.

Framgångsfaktorer
Det finns flera faktorer som förklarar den starka marknadstillväxten för antikroppsläkemedel. Antikroppar är naturens egna försvarsmolekyler. De är högst selektiva och i human form mycket väl tolererade. De förmedlar en precis effekt och inter-agerar naturligt med immunsystemet, som därmed kan modulera antikroppens terapeutiska effekt. En annan förklaring är att prissättningen på antikroppsläkemedel ligger på en hög nivå – främst på grund av att de i betydligt mindre utsträckning än traditionella läkemedel är utsatta för konkurrens från lågpris-kopior. Den här typen av biologiska läkemedel är mycket mer komplexa än småmolekyler, vilket gör dem svåra att kopiera. Dessutom har utvecklingstiden för antikroppsläkemedel visat sig vara kortare än för traditionella läkemedel, vilket resulterar i en lägre utvecklingskostnad.