Cancer

Det första monoklonala antikroppsbaserade läkemedlet för behandling av cancer lanserades för snart tjugo år sedan (Rituxan, 1997). Sedan dess har intresset för och forskningen om antikroppsbaserade cancerläkemedel ökat snabbt.

BioInvent verkar på en marknad som bygger på antikroppsbaserade läkemedel inom det onkologiska området, med fokus på hematologisk cancer, eller blodcancer. Marknaden för antikroppsbaserade läkemedel anses vara ett av de starkaste segmenten inom den forskningsinriktade läkemedelsindustrin.

BioInvent har under de senaste åren byggt upp en betydande kunskap och erfarenhet inom cancerbiologi och tumörimmunologi, både i preklinisk och klinisk forskning. Sedan 2012 har BioInvents forskning inriktats på olika typer av blodcancersjukdomar och immunmodulerande terapier, det vill säga antikroppar med förmåga att aktivera patientens eget immunförsvar mot cancer.

På BioInvent har vi använt vår teknikplattform F.I.R.S.T.™, baserat på BioInvents antikroppsbibliotek n-CoDeR®, för att ta fram flera antikroppar som selektivt kan känna igen cancerceller och utlösa deras död via olika processer (t.ex. programmerad celldöd, ADCC och fagocytos). Metoden har också identifierat ett antal nya målstrukturer som kan avdöda cancerceller. BI-505 riktad mot cellyteproteinet ICAM-1 har hittats genom denna process och utvecklas nu för behandling av multipelt myelom.