Prekliniska projekt

BioInvents prekliniska forskning är inriktad på att ta fram nya immunmodulerande antikroppar för att avsevärt förbättra effekten av de checkpoint-inhibitorer som finns tillgängliga idag för behandling av patienter med cancer. Dessa nya antikroppar kan också aktivera anti-cancerimmunitet hos patienter och cancertyper som inte svarar på nuvarande behandling.

BioInvent utvecklar antikroppar som övervinner effekterna av två viktiga celler som hämmar immunsystemet i tumörens mikromiljö. Dessa är: