T REG

Utveckling av antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (Treg) via antingen nya eller validerade målstrukturer

Regulatoriska T-celler kan avsevärt hämma olika immunsvar vilket gör det möjligt för tumörceller att undkomma upptäckt. BioInvent arbetar för närvarande med att ta fram antikroppar för att modulera specifika i dagsläget odefinierade Treg-målstrukturer och -funktioner såväl som för kända målstrukturer som OX40 och 4-1BB.

BioInvent arbetar nu med att expandera poolen av antikroppar och målstrukturer som har visats vara associerade med Treg-specificitet och förmåga att eliminera Treg.

BioInvent samarbetar med Cancer Research Technology och University of Southampton i Storbritannien för att utveckla nya immunterapeutiska cancerläkemedel baserade på antikroppar som riktar sig mot OX-40 och 4-1BB, två kända co-receptorer som bidrar till att aktivera T-celler och som ger långvarig immunrespons mot tumörer.