TAM

Strategiskt samarbete med Pfizer – utveckling av antikroppar riktade mot tumörassocierade myeloida celler

I december 2016 tillkännagav BioInvent att bolaget ingått ett forskningssamarbete avseende cancerimmunterapi och ett licensavtal med Pfizer Inc. för att utveckla antikroppar mot tumörassocierade myeloida celler. BioInvent kommer att utnyttja sin expertis för att identifiera nya onkologiska målstrukturer och terapeutiska antikroppar som hämmar cancertillväxt genom att antingen upphäva tumörassocierade myeloida cellers immunsuppressiva aktivitet eller reducera antalet tumörassocierade myeloida celler i tumören.

Villkoren i avtalet innebär att BioInvent kan komma att erhålla framtida milstolpsersättningar på drygt 0,5 miljarder dollar (under förutsättning att fem antikroppar utvecklas till kommersialisering). Bolaget kan också komma att erhålla upp till tvåsiffriga royalties relaterade till produktförsäljning. I gengäld har Pfizer rätt att utveckla och kommersialisera antikroppar som tagits fram under detta avtal.

Pfizer har erlagt en initial licensavgift på 3 miljoner dollar när avtalet tecknades och har åtagit sig att betala 1 miljon dollar i forskningsfinansiering under 2017. Pfizer har också investerat 6 miljoner dollar i nya aktier i BioInvent när avtalet tecknades.