THR-317

THR-317 vid diabetiskt makulaödem – utveckling i samarbete med ThromboGenics

Förutom samarbetet avseende TB-403 innebär avtalet med ThromboGenics att BioInvent har en ägarandel om 40 procent i THR-317, en oftalmologisk beredningsform av TB-403, under förutsättning att bolaget väljer att bidra med hälften av utvecklingskostnaderna. Som tidigare har meddelats utvärderar BioInvent hur bolaget på bästa sätt optimerar värdet av detta projekt. En fas II-studie med THR-317 pågår för behandling av patienter med diabetiskt makulaödem. Studien kommer att utvärdera säkerhet och effekt av två dos-nivåer av THR-317, och är planerad att inkludera totalt 50 patienter.

Patentskydd
Patent för antikroppen har beviljats i Europa, USA, Japan och flera andra länder, och patentansökningar är under behandling i ytterligare länder.