THR-317

THR-317 vid diabetiskt makulaödem – utveckling i samarbete med ThromboGenics

Förutom samarbetet avseende TB-403 innebär avtalet med ThromboGenics att BioInvent har en ägarandel om 40 procent i THR-317, en oftalmologisk beredningsform av TB-403, under förutsättning att bolaget bidrar med hälften av historiska och framtida utvecklingskostnader. Som tidigare har meddelats utvärderar BioInvent hur bolaget på bästa sätt optimerar värdet av detta projekt. En fas II-studie med THR-317 pågår för behandling av patienter med diabetiskt makulaödem. Studien kommer att utvärdera säkerhet och effekt av två dosnivåer av THR-317 är planerad att inkludera totalt 50 patienter.

Patentskydd
Patent för antikroppen har beviljats i Europa, USA, Japan och flera andra länder, och patentansökningar är under behandling i ytterligare länder.