F.I.R.S.T.™

- en plattform för effektiv läkemedelsutveckling

Vi har utvecklat det patenterade screeningverktyget F.I.R.S.T.™ som ett viktigt tekniskt redskap för både vår egen och våra externa partners läkemedelsutveckling. Plattformen underlättar utvecklandet av nya antikroppsterapier, då nya läkemedelskandidater kan tas fram utan detaljerad kunskap om antikropparnas målprotein. Denna unika metod har fördelen att samtidigt identifiera sjukdomsalstrande målstrukturer och antikroppar som binder till dessa. Metoden bygger på att vi parallellt undersöker antikroppsbindning till både sjuk och frisk vävnad för att selektera ut de antikroppar och målstrukturer som är unika för sjuk vävnad vad gäller inbindning respektive uttryck. Via funktionell screening med hög kapacitet selekteras sedan antikroppar fram utifrån deras förmåga att avdöda primära cancerceller via differentiellt uttryckta cancercellsassocierade ytreceptorer.

Sammanfattningsvis underlättar F.I.R.S.T.™ utvecklandet av nya antikroppsterapier, då nya läkemedelskandidater kan upptäckas utan detaljerad kunskap om antikropparnas målprotein.

Läs mer om de fyra stegen i processen »