BioInvent Manufacturing

BioInvent Manufacturing har producerat kliniskt material till kunder och partner sedan 1988 och vår produktionsanläggning är godkänd av Läkemedelverket för produktion av kliniskt material till och med Fas III. BioInvent Manufacturing har producerat läkemedel för kliniska studier i Europa, USA, Japan och Australien.

Vårt team i BioInvent Manufacturing har stor och lång erfarenhet och vi erbjuder våra kunder flexibla lösningar för att tillfredsställa våra kunders behov.
Vårt processutvecklingsteam arbetar med plattformsprocesser som säkerställer en snabb och framgångsrik processutveckling som innefattar allt från cellinjeutveckling till produktion och frigivning av läkemedelssubstans för kliniska studier.
Vår produktion är, sedan mer än 15 år, baserad på ”single use” teknologi.

Vi kan erbjuda följande tjänster:

  • cGMP tillverkning av kliniskt material i en batch storlek upp till 1000L
  • Processutveckling och processoptimering
  • cGMP cellbankstillverkning och lagring
  • Analysutveckling
  • Formuleringsutveckling
  • cGMP stabilitets studier
  • Assistans inför registrering
  • Cellinjeutveckling

manufacturing

För mer information kontakta Phil Wallace, Vice President Business Development, BioInvent Manufacturing:phil.wallace@bioinvent.com