EN | SE Kontakta oss

Största aktieägare, 30 september 2017

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 26 491 272 8,7
Omega Fund IV, LP 25 754 622 8,5
Avanza Pension Försäkring 23 449 745 7,7
Pfizer 21 973 594 7,2
Nordnet Pensionsförsäkring 12 615 713 4,1
SEB London 9 562 259 3,1
East Bay AB 9 400 000 3,1
Peter Hoglin 7 644 000 2,5
Staffan Rasjö 6 340 145 2,1
Övriga aktieägare 161 463 863 53,0
Total 304 695 213 100,0