EN | SE Kontakta oss

Företagsledning

mon2017.png

Michael Oredsson

Verkställande direktör

Examen i internationell ekonomi vid Lunds universitet. Född 1960. Bor i Beddingestrand. Anställd sedan 2013. Han var VD i Probi AB 2007-2013. Tidigare VD i Biosignal i Australien, 2002-2007, och Nutripharma i Norge, 1999-2001. Innan dess var han ansvarig för att bygga upp Pharmacias division för receptfria produkter i Australien. Han har även haft ledande marknadsbefattningar vid Nestlé och Mars Inc i Sverige, Tyskland och Frankrike.

Aktieinnehav: 913 035

Optioner: Personaloptioner: 18 719

sen2017.png

Stefan Eriksson

Chief Financial Officer

Civilekonom, Lunds Universitet. Född 1963. Bor I Lund. Anställd sedan 1998. Chief Financial Officer sedan 2016 och har tidigare varit Director Business Control. Han var anställd hos Skatteverket 1996-1997. Tidigare arbetade han som revisor hos PricewaterhouseCoopers 1990-1995.

Aktieinnehav: 114 641

Optioner: Personaloptioner: 3 750

bfr2017.png

Björn Frendéus

Chief Scientific Officer

Filosofie doktor i immunologi. Född 1973. Bor i Landskrona. Anställd sedan 2001. Utexaminerad från Stiftelsen Strategisk Forsknings biomedicinska program inom Infektioner & Vacciner 2001. Visiting professor vid University of Southampton.

Aktieinnehav: 317 151 (eget och närståendes innehav)

Optioner: Personaloptioner: 6 000

krh2017.png

Kristoffer Rudenholm Hansson

Senior Vice President, Technical Operations

Civilingenjör i kemiteknik. Född 1974. Bor i Malmö. Anställd sedan 2016 och ansvarar för processutveckling och produktion av antikroppar för kliniska studier. Han har mer än 15 års erfarenhet av att leda tillverkning av antikroppar och andra proteiner för klinisk användning. Kristoffer har haft ett antal positioner inom CMC Biologics A/S, DAKO A/S och Symphogen A/S.

Aktieinnhav: 491 628 (varav 148 176 i kapitalförsäkring)

Optioner: Teckningsoptioner: 50 000